Gminy

  1. Czy gmina będzie miała obowiązek udzielania pożyczek na warunkach określonych w pkt 9.3?

Pożyczka z gmin jest przewidziana w drugiej części programu, dla której nabór zostanie uruchomiony po wprowadzeniu koniecznych zmian legislacyjnych. W związku z tym, zostaną podpisane porozumienia z gminami, które będą określać szczegóły zaangażowania gmin w Program.