#AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023 – 2. webinar 16 luty 2023 r. godz. 10.00

#AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023
16 lutego 2023 r. godz. 10.00
ZAPROSZENIE
na 2. webinar
„GMINY w programie CZYSTE POWIETRZE”
W ramach szeregu zagadnień związanych z aktywnością gmin w Programie, 2-ga cześć spotkania poświęcona będzie wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
2. webinar będzie skierowany w szczególności do pracowników gmin odpowiedzialnych za wdrażanie programu „Czyste Powietrze”, ale udział w nim może wziąć każdy zainteresowany.
link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube:
https://forms.office.com/e/hNHBEqc3pn

Scroll to Top