alternatywny Q&A

Akademia Czystego Powietrza 2021 – „Czyste Powietrze” – otoczenie, nowe zasady, pomocne narzędzia – pytania i odpowiedzi z webinarium 1

Kliknij w interesujący Cię temat

1. Z kim, z jaką instytucją może kontaktować się zainteresowany ulgą termomodernizacyjną beneficjent?

W sprawie ulgi termomodernizacyjnej można kontaktować się z Krajową Informacją Skarbową. Ponadto, szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych). 

2. Czy w roku 2022 będzie kontynuacja – ze strony WFOŚiGW – finansowego wsparcia gmin – związana z dalszym prowadzeniem punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze”? Taka informacja jest potrzebna aktualnie – w toku składania planów do przyszłorocznych budżetów gminnych.

Staramy się, aby wsparcie gmin było przedłużone na 2022 r., jednak na ten moment nie możemy zadeklarować, że tak będzie. Komunikaty w tym zakresie będziemy publikować na stronie czystepowietrze.gov.pl, dlatego prosimy o sprawdzanie informacji zamieszczanych na naszej stronie.

3. Skąd wiemy jaki zakupić styropian (jaką ma mieć grubość i jakie właściwości izolacyjne) do docieplenia przegród?

Grubość ocieplenia można wyliczyć korzystając z kalkulatora, do którego przekierowanie dostępne jest na stronie czystepowietrze.gov.pl (https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/). 

W przypadku realizacji zadania związanego z ociepleniem przegród budowlanych, wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym w art. 5 ust. 2b określono, że w przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Aktualne, obowiązujące od 31 grudnia 2020 r. wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4. Czy będą dostępne prezentacje dla uczestników?

Tak, będziemy je zamieszczać sukcesywnie na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce: Pomoc/AkademiaCzystegoPowietrza.

5. Czy ulga termomodernizacyjna jest innym narzędziem niż program „Czyste Powietrze”?

Tak, jest to inna forma uzyskania wsparcia w zakresie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku jednorodzinnego. Właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą łączyć dotacje z programu „Czyste Powietrze” z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów do wysokości 53 000 zł na podatnika. Odliczeniu w ramach ulgi nie podlega ta część wydatków, która została dofinansowana z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Limity dotyczące dofinansowania w ramach programu oraz ulgi termomodernizacyjnej nie są takie same.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych). 

6. Czy małżonkowie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej – każde po 53 tys. w rozliczeniu PIT?

Tak, z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów do wysokości 53 000 zł na podatnika. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych). 

Scroll to Top