Bank Światowy wesprze działania na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej w Polsce

Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Decyzję o udzieleniu finansowania podjęła w środę Rada Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego, która reprezentuje wszystkich udziałowców instytucji.

W ramach nowego projektu Bank Światowy będzie pomagał rozwijać program „Czyste Powietrze”, który oferuje właścicielom domów jednorodzinnych pomoc finansową i różnego rodzaju zachęty w celu wymiany starych, generujących duże zanieczyszczenie kotłów na czystsze oraz bardziej efektywne piece, a także wspiera termomodernizację budynków. Rządowy program realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest to największa tego typu inicjatywa na rzecz jakości powietrza i efektywności energetycznej w Europie. Ma dotrzeć do trzech milionów gospodarstw i tym samym znacząco poprawić jakość powietrza, przynosząc wymierne korzyści zdrowotne, środowiskowe i klimatyczne.

„Wraz z polskimi instytucjami oraz Komisją Europejską, trzy lata temu pomogliśmy stworzyć podstawy powszechnego, ogólnokrajowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Teraz nasza współpraca wchodzi na wyższy poziom poprzez połączenie finansowego i merytorycznego wsparcia, którego celem jest wzmocnienie ‘Czystego Powietrza’. Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać” – mówi Gallina A. Vincelette, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską.

Środki pożyczkowe w ramach projektu o nazwie „Program dla wyników” Banku Światowego zasilą bezpośrednio budżet państwa, a wypłaty kolejnych transz kredytu będą następować wraz z realizacją konkretnych celów przez „Czyste Powietrze”. Wśród nich są konkretne działania na rzecz wzmocnienia inicjatywy jak na przykład uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów, zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych, czy też osiągnięcie przez program celów w postaci liczby wymienionych kotłów, czy ocieplonych domów.

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza działania programowe, legislacyjne i finansowe. W ciągu ostatnich trzech lat udowodniliśmy, że program ‘Czyste Powietrze’, do którego co miesiąc zgłasza się do kilkudziesięciu tysięcy zainteresowanych osób, jest realną szansą na poprawę jakości powietrza w Polsce. Nie spoczywamy jednak na laurach. Chcemy dalej udoskonalać program i rozszerzać go na kolejne grupy beneficjentów, w tym przede wszystkim na osoby najuboższe. Bank Światowy pozostaje naszym międzynarodowym partnerem na tej drodze” – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Polska od lat boryka się z problemem jakości powietrza. Według szacunków międzynarodowych instytucji z powodu nieodpowiedniej jakości powietrza umiera w Polsce ponad 46 tysięcy osób rocznie. Aż 80 procent zanieczyszczeń pochodzi ze spalania złej jakości paliwa w domach jednorodzinnych, na których skupia się nowy „Program dla wyników” Banku Światowego.

„Walcząc ze smogiem, dbamy o zdrowie Polaków i o środowisko, jednocześnie przyczyniając się do transformacji energetycznej w Polsce. Od lat ściśle współpracujemy z sektorem pozarządowym, alarmami smogowymi, lokalnymi społecznościami, starając się wypracować jak najlepsze rozwiązania w tej priorytetowej dla nas kwestii. W naszych działaniach korzystamy ze wsparcia międzynarodowych instytucji, takich jak Bank Światowy i Komisja Europejska” – mówi Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Bank Światowy od lat wspiera państwa w ich działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Wśród krajów, które otrzymują finansowanie Banku, bądź korzystają z doradztwa w tym obszarze, są między innymi Chiny, Indie, Peru, Egipt, Chile i Meksyk.

WIĘCEJ INFORMACJI:

W Waszyngtonie: Amy Stilwell, Senior External Affairs Officer, astilwell@worldbankgroup.org
W Warszawie: Filip Kochan, External Affairs Officer, fkochan@worldbank.org

Scroll to Top