„Czyste Powietrze”: Ponad 151 tys. wniosków na ok. 3 mld zł

W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – od początku jego funkcjonowania, czyli od 19 września 2018 r. – wpłynęło ponad 151 tys. wniosków na kwotę dofinansowania prawie 3,1 mld zł.

Tylko w nowej odsłonie programu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjęły już 12 192 wnioski (w tym 1008 elektronicznych) o wartości 123 139 327 zł dofinansowania.

„Czyste Powietrze” 2.0 – wersja programu, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów – wystartowało 15 maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl. A dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa papierowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.

Scroll to Top