Dla gmin

Kontynuujemy wsparcie dla gmin!

Do programu „Czyste Powietrze” zachęcamy wszystkie bez wyjątku gminy w Polsce.

Dotychczas wskazany termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach, który upływa z dniem 30 września zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Obecnie zwiększono kwotę za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego do 35 tys. zł. Pozytywne zmiany dotyczą również zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z wfosigw. Są to m.in. uproszczenia sposobu rozliczania i wypłacania środków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji i rozliczenia inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia z właściwym terytorialnie wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wzory dokumentów dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/ w materiałach „do pobrania”.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83% gmin.  Udział gminy w  programie „Czyste Powietrze” przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne jej gospodarstw domowych! Efektywne energetycznie budynki to gwarancja zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię nawet do 70% stanu zastanego, to korzyść nie tylko środowiskowa ale i wymierna dla budżetów domowych.

Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie przyniesie  nie tylko wymierne korzyści w postaci zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, ale również, poprawę jakości powietrza, poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców. Zapraszamy wszystkie gminy, którym „leży na sercu” dobrostan swoich mieszkańców!

Szkolenia programu „Ciepłe Mieszkanie”
Zobacz więcej

Komunikaty

Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów

Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów

Komunikat dla gmin w związku z uruchomieniem drugiej części programu Czyste Powietrze z dnia 22.10.2020 r.

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawie obowiązku wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze” z dnia 18.09.2020 r.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

Komunikat w sprawie zmiany wzoru żądania wydania zaświadczenia o dochodach oraz umieszczenia tych dokumentów na BIP

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.10.2020 r. ws. określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Do pobrania

Dodatkowe pieniądze na wsparcie dla gmin zaangażowanych w program „Czyste Powietrze”

Poniżej znajdują się wzory porozumień zawieranych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z gminami. Ich treść jest jednolita dla wszystkich zawierających, nie podlega negocjacjom i zmianom po stronie gmin.

Wzór porozumienia zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”_ nowy wzór 2022

Wzór porozumienia ANEKS – zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – obejmującego nowe zachęty dla gmin_nowy wzór 2022

Załącznik nr 1 do porozumienia – Rejestr wniosków i zaświadczeń 2022

Załącznik nr 2 do porozumienia – Wzór wniosku o wypłatę środków dla gmin 2022

Załącznik nr 3 do porozumienia – Sprawozdanie kwartalne gmina

Załącznik nr 4 do porozumienia – wymagania i koszty kwalifikowane punktu 2022

Przewiń do góry