Gov.pl

  1. Wniosek dostępny na gov.pl będzie podpisywany przez podpis elektroniczny czy przez profil zaufany?

Rejestracja/logowanie do serwisu będzie odbywać poprzez profil zaufany, natomiast sam wniosek będzie można podpisać zarówno podpisem zaufanym, jak i podpisem kwalifikowanym.

 

  1. Czy przy korzystaniu z gov.pl wymagane są podpisy elektroniczne współwłaścicieli/małżonka wnioskodawcy czy tylko i wyłącznie wnioskodawcy (wnioskodawca oświadcza, że ma niezbędne zgody)?

Przy składaniu wniosku przez gov.pl wymagany jest tylko podpis elektroniczny Wnioskodawcy. Oświadczenia współwłaścicieli/małżonka mogą zostać podpisane odręcznie przez współwłaścicieli/małżonka. W takim wypadku, do wniosku należy załączyć, w formie załącznika, skany podpisanych oświadczeń. Oczywiście, jeżeli współwłaściciele/małżonek posiadają podpis kwalifikowany, oświadczenie może zostać podpisane również elektronicznie. W takiej sytuacji należy załączyć do wniosku plik podpisany elektronicznie.