„Czyste powietrze
to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem”

Expose Premiera Mateusza Morawieckiego


Notice: Undefined index: counters in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\czyste_powietrze\vc-widgets\WidgetContentWithPhoto\WidgetContentWithPhoto.class.php on line 267

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\home\site\wwwroot\wp-content\themes\czyste_powietrze\vc-widgets\WidgetContentWithPhoto\WidgetContentWithPhoto.class.php on line 267

Skoordynowane działania

Problem smogu w Polsce występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Jakość powietrza wpływa na nas wszystkich. Jednocześnie to każdy z nas ma możliwość poprawy obecnego stanu rzeczy. Każde działanie w celu wyeliminowania smogu jest cenne i ważne. W ramach Programu Czyste powietrze realizowany jest szereg działań, wspierających walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

ZONE

Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Głównym celem ZONE jest rozwój opracowanego i przetestowanego narzędzia w postaci elektronicznego systemu inwentaryzacji budynków. System zawiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na obecnym etapie rozwoju projektu zbierana jest, jak największa liczba danych, w celu wykorzystania ich do planowania optymalnych działań, które poprawią jakość powietrza w Polsce.

zone.gov.pl

ZONEapp

Aplikacja mobilna do zbierania informacji o budynkach.

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników gmin prowadzących działania ewidencyjne budynków. Jest ona bezpłatna i umożliwia zebranie danych o izolacji termicznej, sposobie ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych na podstawie której będą mogły zostać zaplanowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza w całej Polsce.

 

 

 

Laboratorium Skawina

Pierwsze działania pilotażowe mające na celu zbieranie danych o budynkach w Polsce zrealizowane zostały w gminie Skawina.

Na podstawie zebranych informacji z przeprowadzonych ankiet i wywiadów został przygotowany prototyp formularza i pierwsza baza danych mające na celu usprawnienie procesu termomodernizacji budynków.

Dzięki pracom zrealizowanym w Skawinie poczyniony został pierwszy krok na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Strona gminy Skawina

ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, pokazujące informacje o jakości powietrza. Dane zbierane przez urzadzenia są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza oraz adekwatne zaplanowanie aktywności.

Strona projektu ESA

15 kroków do głębszych oddechów

W ramach Programu Czyste Powietrze planowanych jest 15 działań realizowanych przez wiele podmiotów administracji publicznej, których skoordynowana współpraca ma na celu osiągnięcie  wspólnego celu: poprawy jakości powietrza w Polsce.

Nasz plan

Skąd w Polsce smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny emitowane przez kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Aktualności

„Stop Smog” 2.0 – nowe,…

„Stop Smog” 2.0 – nowe, lepsze zasady od 31 marca

31 marca br. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze” Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za…

Czy wiesz, że...?

Nawet 30% oszczędności na opale można uzyskać wymieniając stary piec na nowoczesny.  

Piec retortowy zmniejsza emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu o 35% w stosunku do pieca pozaklasowego.

1 stary piec jest jak 3,5 mln papierosów – emitują tyle samo substancji rakotwórczych w 1 dzień.

W Polsce zanieczyszczenie powietrza powoduje koszty w wysokości od 6% do 13%  PKB – zależnie od przyjętej metodologii. Dla porównania, roczny budżet programu 500+ to niewiele ponad 1% PKB.

W Polsce niska emisja, a więc spalanie słabej jakości węgla w wysokoemisyjnych piecach powoduje przedwczesną śmierć 19 000 osób rocznie.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest 4 wśród 10 największych zagrożeń zdrowotnych na świecie. Większymi zagrożeniami są tylko zła dieta, palenie tytoniu i wysokie ciśnienie tętnicze.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenia atmosfery co roku powodują śmierć 5 tyś. dzieci w Europie poniżej 4 roku życia.

Aż 36 z 50 miast o największym stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej leży w Polsce.