[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][wecodewp_widgets_widgetvideo video_file_url=”https://www.youtube.com/watch?v=QX_6q1Clm84″ bg=”” video_file=”47″ title=””]

„Czyste powietrze
to wyzwanie cywilizacyjne, miara tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem”

Expose Premiera Mateusza Morawieckiego[/wecodewp_widgets_widgetvideo][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_class=”section–blue_box”][vc_column el_class=”container”][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text css=”.vc_custom_1555056467093{padding-right: 12% !important;padding-left: 12% !important;}”]

Skoordynowane działania

Problem smogu w Polsce występuje co najmniej od kilkudziesięciu lat. Jakość powietrza wpływa na nas wszystkich. Jednocześnie to każdy z nas ma możliwość poprawy obecnego stanu rzeczy. Każde działanie w celu wyeliminowania smogu jest cenne i ważne. W ramach Programu Czyste powietrze realizowany jest szereg działań, wspierających walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”100px”][wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto image_position=”Left” bg_side=”693″ cta=””]

ZONE

Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Głównym celem ZONE jest rozwój opracowanego i przetestowanego narzędzia w postaci elektronicznego systemu inwentaryzacji budynków. System zawiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na obecnym etapie rozwoju projektu zbierana jest, jak największa liczba danych, w celu wykorzystania ich do planowania optymalnych działań, które poprawią jakość powietrza w Polsce.

zone.gov.pl[/wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto][wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto image_position=”Right” bg_side=”661″ cta=””]

ZONEapp

Aplikacja mobilna do zbierania informacji o budynkach.

Aplikacja przeznaczona jest dla pracowników gmin prowadzących działania ewidencyjne budynków. Jest ona bezpłatna i umożliwia zebranie danych o izolacji termicznej, sposobie ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych na podstawie której będą mogły zostać zaplanowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza w całej Polsce.

 

 

 

[/wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto][wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto image_position=”Left” bg_side=”601″ cta=””]

Laboratorium Skawina

Pierwsze działania pilotażowe mające na celu zbieranie danych o budynkach w Polsce zrealizowane zostały w gminie Skawina.

Na podstawie zebranych informacji z przeprowadzonych ankiet i wywiadów został przygotowany prototyp formularza i pierwsza baza danych mające na celu usprawnienie procesu termomodernizacji budynków.

Dzięki pracom zrealizowanym w Skawinie poczyniony został pierwszy krok na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Strona gminy Skawina[/wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto][wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto image_position=”Right” bg_side=”480″ show_data=”true” data=”esa” foo=”Left” cta=””]

ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, pokazujące informacje o jakości powietrza. Dane zbierane przez urzadzenia są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza oraz adekwatne zaplanowanie aktywności.

Strona projektu ESA[/wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content”][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto image_position=”Right” image_size=”30″ bg_side=”421″ cta=””]

15 kroków do głębszych oddechów

W ramach Programu Czyste Powietrze planowanych jest 15 działań realizowanych przez wiele podmiotów administracji publicznej, których skoordynowana współpraca ma na celu osiągnięcie  wspólnego celu: poprawy jakości powietrza w Polsce.

Nasz plan[/wecodewp_widgets_widgetcontentwithphoto][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”200px”][wecodewp_widgets_widgetmaplinks title=”W Polsce obowiązuje już 17 uchwał antysmogowych” areas=”%5B%7B%22area%22%3A%22Dolno%C5%9Bl%C4%85skim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Wroc%25C5%2582aw%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLI%252F1405%252F17%2520z%2520dnia%252030%2520listopada%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fbip.umwd.dolnyslask.pl%252Fplik.php%253Fid%253D1110240%2526wer%253D1%2520%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Wybrane%2520dolno%25C5%259Bl%25C4%2585skie%2520uzdrowiska%253A%2520%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLI%252F1406%252F17%2520z%2520dnia%252030%2520listopada%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fbip.umwd.dolnyslask.pl%252Fplik.php%253Fid%253D1110241%2526wer%253D1%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Reszta%2520wojew%25C3%25B3dztwa%2520dolno%25C5%259Bl%25C4%2585skiego%253A%2520%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLI%252F1407%252F17%2520z%2520dnia%252030%2520listopada%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fbip.umwd.dolnyslask.pl%252Fplik.php%253Fid%253D1110242%2526wer%253D1%2520%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22Lubuskim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Zielona%2520G%25C3%25B3ra%253A%2520%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLVI%252F733%252F18%2520z%2520dnia%252018%2520czerwca%25202018%2520r.%2520%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fbip.lubuskie.pl%252Fsystem%252Fpobierz.php%253Fplik%253D733_-_uch.pdf%2526id%253D39083%2520%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Gorz%25C3%25B3w%2520Wielkopolski%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLVI%252F734%252F18%2520z%2520dnia%252018%2520czerwca%25202018%2520r.%2520%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fbip.lubuskie.pl%252Fsystem%252Fpobierz.php%253Fplik%253D734_-_uch.pdf%2526id%253D39084%2520%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Reszta%2520wojew%25C3%25B3dztwa%2520lubuskiego%253A%2520%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLVI%252F732%252F18%2520z%2520dnia%252018%2520czerwca%25202018%2520r.%2520%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fbip.lubuskie.pl%252Fsystem%252Fpobierz.php%253Fplik%253D732_-_uch.pdf%2526id%253D39082%2520%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22%C5%81%C3%B3dzkim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XLIV%252F548%252F17%2520z%2520dnia%252024%2520pa%25C5%25BAdziernika%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fdziennik.lodzkie.eu%252FGetActPdf.ashx%253Fyear%253D2017%2526book%253D0%2526position%253D4549%2520%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22Ma%C5%82opolskim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Krak%25C3%25B3w%2520%25E2%2580%2593%2520zakaz%2520paliw%2520sta%25C5%2582ych%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520Nr%2520XVIII%252F243%252F16%2520z%2520dnia%252015%2520stycznia%25202016%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fedziennik.malopolska.uw.gov.pl%252FWDU_K%252F2016%252F812%252Fakt.pdf%2520%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Krak%25C3%25B3w%2520%25E2%2580%2593%2520druga%2520tymczasowa%2520uchwa%25C5%2582a%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520Nr%2520XXXV%252F527%252F17%2520z%2520dnia%252024%2520kwietnia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fedziennik.malopolska.uw.gov.pl%252FWDU_K%252F2017%252F3199%252Fakt.pdf%2520%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522%2520Reszta%2520wojew%25C3%25B3dztwa%2520ma%25C5%2582opolskiego%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520Nr%2520XXXII%252F452%252F17%2520z%2520dnia%252023%2520stycznia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fedziennik.malopolska.uw.gov.pl%252FWDU_K%252F2017%252F787%252Fakt.pdf%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22Mazowieckim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520162%252F17%2520z%252024%2520pa%25C5%25BAdziernika%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fwww.mazovia.pl%252FdownloadStat%252Fgfx%252Fmazovia%252Fpl%252Fmazoviauchwalysejmiku%252F59%252F3417%252F1%252Fuchwala.pdf%2520%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22Opolskim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XXXII%252F367%252F2017%2520z%2520dnia%252026%2520wrze%25C5%259Bnia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fbip.opolskie.pl%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F09%252F367-uch-antysmogowa-1.pdf%2520%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22Podkarpackim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520LII%252F869%252F18%2520z%2520dnia%252023%2520kwietnia%25202018%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522http%253A%252F%252Fwww.bip.podkarpackie.pl%252Fattachments%252Farticle%252F4055%252FUchwa%2525C5%252582a%252520Nr%252520LII%252520869%25252018%252520Sejmiku%252520Wojew%2525C3%2525B3dztawa%252520Podkarpackiego.pdf%2520%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22%C5%9Al%C4%85skim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520V%252F36%252F1%252F2017%2520z%2520dnia%25207%2520kwietnia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522https%253A%252F%252Farchiwum-bip.slaskie.pl%252Fdokumenty%252F2017%252F04%252F10%252F1491823372.pdf%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22area%22%3A%22Wielkopolskim%22%2C%22links%22%3A%22%255B%257B%2522area%2522%253A%2522Pozna%25C5%2584%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XXXIX%252F942%252F17%2520z%2520dnia%252018%2520grudnia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fbip.umww.pl%252Fartykuly%252F2823634%252Fpliki%252F20171228095141_942.pdf%2520%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Kalisz%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XXXIX%252F943%252F17%2520z%2520dnia%252018%2520grudnia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fbip.umww.pl%252Fartykuly%252F2823634%252Fpliki%252F20171228095141_943.pdf%2522%257D%252C%257B%2522area%2522%253A%2522Reszta%2520wojew%25C3%25B3dztwa%2520wielkopolskiego%253A%2520Uchwa%25C5%2582a%2520nr%2520XXXIX%252F941%252F17%2520z%2520dnia%252018%2520grudnia%25202017%2520r.%2522%252C%2522link%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fbip.umww.pl%252Fartykuly%252F2823634%252Fpliki%252F20171228095140_941.pdf%2522%257D%255D%22%7D%5D”]Do tej pory uchwały wydały sejmiki w 9 województwach:[/wecodewp_widgets_widgetmaplinks][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1554807304591{background-color: #f4f4f4 !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]

Skąd w Polsce smog?

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny emitowane przez kotły i piece na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:https%3A%2F%2Fpolskialarmsmogowy.pl%2Fpolski-alarm-smogowy%2Clokalnealarmy.html|title:Polskie%20Alarmy%20Smogowe||” align=”text-md-left”][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:http%3A%2F%2Fczystepowietrze.gov.pl%2Fo-smogu%2F|title:Wi%C4%99cej%20o%20smogu||” align=”text-md-left”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][wecodewp_widgets_widgetnews title=”Aktualności” ajax=”” all=””][wecodewp_widgets_widgetbutton btn=”url:%2Faktualnosci%2F|title:Zobacz%20wi%C4%99cej||” align=”text-md-center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][wecodewp_widgets_widgetcuriosity title=”Czy wiesz, że…?” posts_number=”-1″ show_type=”slider” btn=””][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top