Komunikat o tymczasowym braku technicznej możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE” przez serwis „gov.pl” w związku z awarią GWD

Informujemy, że obecnie nie ma technicznej możliwości składania oraz aktualizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” przez serwis „gov.pl” w związku z awarią Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) obsługującego składanie tych wniosków.

Awaria dotyczy tylko serwisu „gov.pl”. Wnioski nadal można składać przez Portal Beneficjenta, tj. aplikację internetową znajdującą się na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lub korzystając z Kredytu Czyste Powietrze za pośrednictwem banków, które przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, na zasadach określonych we właściwych dla danej ścieżki Regulaminach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czas trwania awarii nie wlicza się do wskazanych w zapisach regulaminów terminów uzupełnień i korekt wniosków o dofinansowanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby awaria została jak najszybciej usunięta, a za obecne utrudnienia przepraszamy.

O usunięciu awarii oraz przywróceniu technicznej możliwości składania oraz aktualizacji wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem serwisu „gov.pl” poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Scroll to Top