Nowy program priorytetowy na OPERATORÓW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” w województwie warmińsko – mazurskim.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje nowy program priorytetowy „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim”. To kolejny etap kompleksowego wsparcia beneficjentów w realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Program jest analogiczny do pilotażu w województwie małopolskim, który został przyjęty w czerwcu br. Różnice między Warmią i Mazurami a Małopolską są niewielkie. Działalność operatorów będzie dotyczyła całego województwa.

Celem programu jest zwiększenie liczby wymian nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez promowanie przez operatorów działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej tych budynków oraz udzielanie bezpłatnej bezpośredniej pomocy wnioskodawcom i beneficjentom w realizacji przedsięwzięć
w ramach 2) i 3) Części programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program realizowany jest w formie pilotażu ponieważ służy wypracowaniu najlepszych rozwiązań pełnego wsparcia dla beneficjenta od budowania jego świadomości związanej z potrzebą wymiany nieefektywnego źródła na paliwo stałe i termomodernizacji budynku po rozliczenie końcowe zrealizowanej inwestycji.

„Program priorytetowy dedykowany województwu warmińsko – mazurskiemu jest drugim
z planowanych trzech wariantów pilotażowego wprowadzenia systemu operatorów wspierających potencjalnych beneficjentów podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wariant ten polega na wyborze operatorów w trybie konkursowym
z podmiotów (innych niż jednostki samorządu terytorialnego), które będą zainteresowane realizacją zadań operatora na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
mówi Pan Paweł Mirowski zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

„W ofercie operatorów znajdzie się pełna opieka nad wnioskodawcą, a następnie beneficjentem programu. Identyfikacja potencjalnych beneficjentów, zmotywowanie ich do podjęcia działań związanych z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub termomodernizacją budynku mieszkalnego oraz przeprowadzenie przez cały proces począwszy od wnioskowania o dotację, realizację przedsięwzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji to przyjęta domena działań dla operatorów” wyjaśnia prezes Mirowski.

Podobnie jak w pozostałych województwach gdzie będą realizowane pilotaże oparte na operatorach
w programie „Czyste Powietrze” zadaniem tychże operatorów będzie prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów, którzy bez dodatkowego wsparcia nie są w stanie samodzielnie podołać ciężarowi inwestycji termomodernizacji.

Na konieczność przygotowania wsparcia dla osób o najniższych dochodach wskazywał również Bank Światowy. Segment gospodarstw domowych o najniższych dochodach potrzebuje nie tylko zwiększonego poziomu dotacji, ale także wsparcia w celu zrozumienia potrzeby podjęcia działań, zebrania koniecznej dokumentacji, wypełnienia wniosku o dofinansowanie, otrzymania bezzwrotnej dotacji, przeprowadzenia prac oraz rozliczenia dotacji.

Scroll to Top