Od czego zacząć

1.Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zapoznaj się z warunkami Programu opisanymi w dokumencie: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” oraz w Załącznikach do niego. Dokumenty te są dostępne na stronie: Czyste Powietrze – materiały do pobrania

2.W Programie opisane są warunki, które trzeba spełnić by otrzymać dotację m.in. warunki dotyczące dochodu oraz stanu właścicielskiego budynku. Na tej podstawie dowiesz się, do której z trzech części Programu się kwalifikujesz oraz na jaki poziom dofinansowania (podstawowy, podwyższony czy najwyższy) możesz liczyć. Im mniejsze dochody tym wyższy poziom dofinansowania.

3.Następnie w Programie (w części do której się kwalifikujesz ze względu na dochody), możesz sprawdzić jaką maksymalną kwotę dotacji można uzyskać w zależności od zakresu przedsięwzięcia (jest to opisane w ust. 9.2.2 Programu). Maksymalna kwota dotacji, w zależności od zakresu planowanego przedsięwzięcia, będzie wyliczona również podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wkrótce zaktualizowany zostanie również kalkulator dotacji dla nowego naboru.

UWAGA! Maksymalna wysokość dotacji będzie zależała od decyzji Beneficjenta, czy realizuje kompleksową termomodernizację na podstawie audytu energetycznego i zmniejszy zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji do 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%, czy realizuje przedsięwzięcie bez kompleksowej termomodernizacji, bez dodatkowych warunków.

4.W załącznikach 2/2a/2b (każdy załącznik dotyczy innej części dofinansowania) opisane są parametry, które muszą spełnić materiały lub urządzenia, żeby zostały uznane za koszt kwalifikowany, intensywność dofinansowania od kwoty netto ponoszonego kosztu oraz maksymalna kwota dotacji na dany koszt kwalifikowany (brana pod uwagę jeżeli rzeczywisty koszt netto pomnożony przez procent wskazany w intensywności daje wyższą kwotę niż kwota opisana jako maksymalna kwota dotacji na koszt kwalifikowany).

5.Następnie zapoznaj się z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, która pomoże w poprawnym zalogowaniu się do systemu składania wniosków. Dokumenty te oraz inne dokumenty programowe oraz wzory załączników są dostępne na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twoim województwie oraz na stronie gov.pl TUTAJ

6.Znając te wszystkie informacje i przewidując zakres przedsięwzięcia, możesz przystąpić do wypełniania wniosku o dofinansowanie. Formularz wniosku dostępny jest tutaj: złóż wniosek gov.pl lub GWD

Jeżeli masz więcej pytań, być może już na nie odpowiedzieliśmy. Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi
Ponadto w razie pytań zachęcamy do korzystania ze skrzynki czystepowietrze@nfosigw.gov.pl oraz Infolinii programu „Czyste Powietrze” pod numerem telefonu
22 340 40 80 oraz zapytaj nas na CZACIE

W większości gmin w Polsce funkcjonują punkty informacyjno-konsultacyjne Programu Czyste Powietrze, których pracownicy udzielają porad, a także pomagają wypełnić
i złożyć wniosek o dofinansowanie. Lista gmin, które podpisały porozumienie o współpracy w ramach prowadzenia takich punktów znajduje się tutaj: Lista gmin

W sprawach technicznych możesz również skorzystać z porad profesjonalnych ekspertów efektywności energetycznej – więcej informacji: Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej oraz Doradztwo Energetyczne

Scroll to Top