Partnerzy programu

Inwentaryzacja dzięki konsorcjum ZONE

Głównym celem ZONE jest wypracowanie założeń, przygotowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie elektronicznego systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji wraz z bazą danych i narzędziami do analizy tych danych. Pozwoli to na zinwentaryzowanie źródeł ciepła, zlokalizowanie urządzeń do wymiany, a także zaplanowanie dalszego rozwoju sieci gazowniczej i ciepłowniczej. W skład konsorcjum wchodzą:

 

Wyniki wielu prac Instytutu wykorzystywane są w bieżącej działalności Ministerstwa Środowiska, Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przy ustalaniu międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze globalnym, regionalnym i dwustronnym oraz przy ustalaniu polityki ekologicznej państwa i służącym jej realizacji regulacjom prawnym.

 

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

 

Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Od kilku lat docierały do nas informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich, a także że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku.

 

 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy.

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest liderem projektu ZONE. Prace Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) koncentrują się na zmianach otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce.  Działania mają na celu zapewnienie realnych ułatwień dla przedsiębiorców, które zdejmują z nich wiele biurokratycznych obciążeń.

Gmina Skawina

Na terenie Gminy Skawina realizowany jest pilotaż programu Czyste Powietrze pod nazwą „Laboratorium Skawina”. W ramach pilotażu do końca roku zostanie ocieplonych 20 domów jednorodzinnych oraz przeprowadzony montaż ekologicznych źródeł ciepła. Wybór miasta nie jest przypadkowy Skawina jest jedną z 33 polskich miejscowości, które znalazły wśród 50 miast o najgorszej jakości powietrza w Unii Europejskiej. Lista została przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia.

 

PGNiG w ramach działań na rzecz walki ze smogiem uruchomiło na początku kwietnia 2018 roku program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na kotły zasilane gazem. Ze wsparcia do 1000 zł może skorzystać 10 tysięcy gospodarstw domowych, a wyższe dofinansowanie – do 3000 zł – przewidziano dla 1000 posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Na rzecz czystego powietrza działa również ” Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, która ufundowała 5 naukowych stacji zabaw o wartości 100 tys.

 

Allegro przyłączyło się do walki z tzw. kopciuchami, czyli piecami węglowymi niespełniającymi wymaganych prawem norm jakościowych. Porozumienie, które zostało podpisane przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, Pełnomocnika PRM ds. programu Czyste Powietrze Piotra Woźnego oraz członka zarządu Allegro Damiana Zapłatę, dotyczy współpracy w przeciwdziałaniu nielegalnemu obrotowi towarami zwiększającymi emisję szkodliwych pyłów do atmosfery.

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Szkoły biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.