Podaruj bliskim czyste powietrze. Alior Bank rusza z ofertą kredytów na wymianę starych pieców i ocieplenie domów

Według badań WHO na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 33 znajduje się w Polsce. Odpowiedzią na to wyzwanie było m.in. uruchomienie programu „Czyste Powietrze”. Alior Bank, jako instytucja zaangażowana w aktywne wspieranie zielonej transformacji i jeden z pierwszych banków podpisał umowę o współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Efektem tego porozumienia jest oferta dwóch kredytów – Kredytu Gotówkowego Czyste Powietrze i Ratalnego Czyste Powietrze – na nowoczesne źródła ciepła, służące do ogrzewania budynków i podgrzewania wody oraz termomodernizację budynków. Finansowanie może wynieść nawet 100 tys. zł, z czego aż 37 tys. zł może być spłacone dotacją z wojewódzkiego funduszu, a bank nie pobierze za to prowizji.

Kredyty w ramach programu „Czyste Powietrze” można przeznaczyć w szczególności na wymianę starych pieców, docieplenie budynków jednorodzinnych, modernizację instalacji C.O i C.W.O. Za otrzymane pieniądze można także wymienić nieszczelne okna, drzwi zewnętrzne, a nawet bramy garażowe, zamontować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną lub wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Można również zamówić audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych) oraz dokumentację projektową i ekspertyzy.

– Każde działanie, które może przyczynić się do poprawy klimatu oraz jakości powietrza, jest godne uwagi. Dlatego tak chętnie, od momentu pierwszych konsultacji angażujemy się w program „Czyste Powietrze” – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego. – Partnerstwo z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkimi funduszami wpisuje się w założenia strategii Alior Banku, która stawia na efektywne i przyjazne dla klientów oraz środowiska procesy i narzędzia. Zasady zrównoważonego rozwoju uwzględniliśmy w zaktualizowanej strategii „Więcej niż bank”. Program „Czyste Powietrze” to nie tylko jeden z największych programów w Polsce promujących troskę o środowisko naturalne, w tym poprawę jakości powietrza, ale także kolejny krok w propagowaniu prokonsumenckich postaw, w które zaangażowany jest Alior Bank – dodaje.

Z kredytów i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Aby otrzymać dotację na poziomie podstawowym, a więc do 30 tys. zł, roczny dochód w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie może przekroczyć 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z podwyższonej dotacji, czyli do 37 tys. zł, jest przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym poniżej 1564 zł, a jednoosobowym poniżej 2189 zł.

– Ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze” to dotrzymanie przez nas obietnicy poszerzenia kanałów dystrybucji programu, który dzięki Kredytowi Czyste Powietrze m.in. w Alior Bank staje się jeszcze bardziej dostępny dla Polaków. Konsultacje i droga do wypracowania jednolitych dla wszystkich banków zasad były długie, bywały trudne, ale cieszę się, że w końcu mamy produkt bankowy szyty na miarę potrzeb wnioskodawców „Czystego Powietrza” – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. – Liczymy na szybkie rozpoczęcie udzielania przez kolejne banki kredytów z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu, a także uruchomienie mechanizmu gwarancji BGK zabezpieczających udzielone kredyty – dodaje.

W przypadku Kredytu Gotówkowego Czyste Powietrze (RRSO 7,43%) dwa wnioski – o finansowanie i o dotację – składa się w oddziale Alior Banku. To bankier pomaga wypełnić dokumenty i on też wysyła w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGW). Kredyt zostaje wypłacony niezwłocznie po otrzymaniu dwóch pozytywnych decyzji. Inwestycję należy zrealizować w ciągu 18 miesięcy od dnia wnioskowania o dotację, a następnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie. Fundusz wypłaci dotację po pozytywnej weryfikacji dokumentów, a bank zaksięguje te pieniądze na poczet spłaty kapitału kredytu.

– Ekologia i troska o nasze otoczenie to ważny element zielonej transformacji Alior Banku. Dlatego też m.in. poprzez zaangażowanie w program „Czyste Powietrze” jesteśmy otwarci na dalsze rozszerzanie naszej oferty kredytowej o nowe ekoprodukty, które z pewnością będą odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Mamy nadzieję, że nasi klienci i finalnie beneficjenci programu pozytywnie ocenią efekt naszych wspólnych prac z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – mówi Marcin Goderski, Dyrektor Zarządzający w Pionie Innowacji i Produktów Klienta Indywidualnego w Alior Banku.

Wniosek o Kredyt Ratalny Czyste Powietrze (RRSO 5,85%) wraz z wnioskiem o dotację należy złożyć u partnera handlowego Alior Banku, który ma w swojej ofercie taki kredyt i u którego planuje się zakup towaru lub usługi. Wtedy to sprzedawca pomoże wypełnić dokumenty i wyśle je do Funduszu.

Spłatę obu kredytów, zarówno gotówkowego, jak i ratalnego, można rozłożyć nawet na 10 lat. Więcej informacji na stronie internetowej banku.

Źródło: https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2021-07-06-podaruj-bliskim-czyste-powietrze.html

Scroll to Top