Kalkulator dotacji jest przeznaczony dla osób, które planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach części 1 i 2 programu „Czyste Powietrze”, a w szczególności planują uzyskać kredyt z dotacją i złożyć wniosek w tzw. ścieżce bankowej. Wnioskodawcy części 1 i 2 programu, korzystający ze ścieżki bankowej nie mogą takich wyliczeń przeprowadzić w samym wniosku, ponieważ formularz bankowy jest bardziej ogólny, zawiera tylko pakiety przedsięwzięć, a nie pojedyncze elementy (rodzaje źródeł ciepła, instalacje, materiały budowalne potrzebne do termomodernizacji budynku).

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w 3 części programu mogą wyliczyć możliwy poziom dofinansowania dla swojego przedsięwzięcia wypełniając wstępnie wniosek o dofinansowanie. Kalkulator dotacji i tzw. ścieżka bankowa nie obejmuje części 3 programu „Czyste Powietrze”. Formuły wbudowane w sam wniosek działają na tych samych zasadach co w kalkulatorze.

Kalkulator dotacji

Narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania
Należy uzupełnić poprawnie pola zaznaczone na czerwono.
Przy braku wymiany źródła ciepła minimalna wysokość dotacji, o którą można się ubiegać to 3000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Działalność gospodarcza

m2
m2
%

Likwidacja źródla ciepła

Koszty kwalifikowane

W celu obliczenia możliwej kwoty dotacji zaznacz elementy wchodzące w skład przedsięwzięcia.

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

Dokumentacja

Podsumowanie

Możliwa dotacja do kwoty: 0,00 zł