PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE II NABÓR DLA GMIN 2023

Materiały do pobrania:

Program Priorytetowy
Ciepłe Mieszkanie

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1a Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Lista gmin*

*Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

      Szczegóły Programu dla gmin na stronach 16 właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

      Scroll to Top