Ranking gmin – IV kwartał 2021

New wpDataTable

*Liczba złożonych wniosków ogółem w IV kwartale 2021 r.