Rozmowa z Pawłem Mirowskim w TVP3 Katowice w programie „Wręcz przeciwnie”. O szczegółach programów NFOŚiGW, w tym termomodernizacji budynków i wsparciu w odnawialne źródła energii

Więcej

Scroll to Top