WFOŚiGW

Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw (wyszczególnione na końcu tej strony) lub
2) w serwisie „gov.pl” .

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie   elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym 5 punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie

Białystok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Więcej

Gdańsk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Więcej

Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Więcej

Kielce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Więcej

Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Więcej

Lublin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Więcej

Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Więcej

Olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Więcej

Opole

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Więcej

Poznań

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Więcej

Rzeszów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Więcej

Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Więcej

Toruń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Więcej

Warszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Więcej

Wrocław

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Więcej

Zielona Góra

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Więcej

Przewiń do góry