WFOŚiGW

Złożenie wniosku o dofinansowanie w urzędzie

1.Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.

2.Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:

a) w serwisie „gov.pl” lub
b) na stronach internetowych wfosigw

3.Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – gwd.nfosigw.gov.pl. Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.

4.Składanie wniosków odbywa się bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie. Wniosek składany jest w postaci papierowej, jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym. Po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”. Następnie należy wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie

Białystok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Więcej

Gdańsk

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Więcej

Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Więcej

Kielce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Więcej

Kraków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Więcej

Lublin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Więcej

Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Więcej

Olsztyn

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Więcej

Opole

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Więcej

Poznań

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Więcej

Rzeszów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Więcej

Szczecin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Więcej

Toruń

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Więcej

Warszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Więcej

Wrocław

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Więcej

Zielona Góra

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Więcej

Scroll to Top