Złożenie wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem

I. Wnioski są obsługiwane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), odpowiednio do miejsca lokalizacji budynków/lokali mieszkalnych.

II. Wniosek wypełnia się w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

III. Przed złożeniem wniosku poprzez GWD Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia konta i zalogowania się na stronie internetowej www.gwd.nfosigw.gov.pl., co umożliwia elektroniczne wypełnienie wniosku i wysyłkę z podpisem elektronicznym lub jego wydruk i z ręcznym podpisem wysłanie do wfośigw w formie papierowej lub przekazanie do wfośigw przez punkt gminny.

Scroll to Top