Współpraca PGNiG i NFOŚiGW na rzecz czystego powietrza

Współpraca PGNiG i NFOŚiGW na rzecz czystego powietrza

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Dzięki porozumieniu NFOŚiGW uzyska wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co przyspieszy weryfikację wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W planach są też inne wspólne działania: przyjmowanie wnioskodawców w punktach obsługi klienta PGNiG oraz objęcie nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej. Szczegóły tych ustaleń będą gotowe pod koniec marca tego roku.

– Pracujemy nad poszerzeniem kanałów dystrybucji środków rządowego programu „Czyste Powietrze”. To realizacja rekomendacji Banku Światowego oraz ustaleń z Komisją Europejską. To również wykonanie zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim exposé w listopadzie 2019 roku podkreślał konieczność intensywnego dalszego rozwoju programu. Dzięki PGNiG usprawnimy weryfikację składanych wniosków umożliwiając wojewódzkim funduszom ochrony środowiska szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji. Krótsza droga do wymiany starych pieców to duża korzyść dla beneficjentów, która przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Polsce – wyjaśnił Piotr Woźny, szef NFOŚiGW.

W ramach realizacji porozumienia PGNiG będzie uczestniczyć w procesie weryfikowania dostępu do sieci gazowej nieruchomości objętej dofinansowaniem dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. Tym samym wesprze fundusze wojewódzkie, zaangażowane operacyjnie w realizację programu.

– Współpraca PGNiG z NFOŚiGW to nie tylko szansa na przyspieszenie realizacji programu „Czyste Powietrze”, ale także na szersze wykorzystanie gazu ziemnego w polskich domach. Korzyści są zatem obopólne, jednak jestem przekonany, że największym beneficjentem tej inicjatywy będą sami Polacy, którzy oczekują skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w kraju – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Działania takie są wpisane w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG. Konsekwentnie promujemy gaz ziemny jako przyjazne dla środowiska i ekonomiczne paliwo dla rodzin, biznesu i transportu. Współpraca z NFOŚiGW jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji naszych planów.

Strony wyraziły też wolę rozszerzenia współpracy przy realizacji programu o możliwość włączenia sieci sprzedaży PGNiG w proces obsługi beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie instalacji gazowego systemu grzewczego.

– Uzgodniliśmy z Prezesem Piotrem Woźnym, że do 31 marca br. opracujemy szczegółową koncepcję rozwoju współpracy. Bardzo nam zależy, aby oprócz możliwości zaangażowania w program „Czyste Powietrze” sieci placówek PGNiG, włączyć do naszych wspólnych działań kwestie związane z objęciem nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej – powiedział Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Porozumienie o współpracy podpisali Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA oraz Piotr Woźny, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
do spraw Programu „Czyste Powietrze”.

Zawarte dziś porozumienie to kolejna proekologiczna aktywność PGNiG. Spółki Grupy angażują się w działania, których celem jest walka ze smogiem. W 2017 r. PGNiG uruchomiła akcję edukacyjną „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”, skierowaną do najmłodszego pokolenia. Kolejnym programem było „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” – akcja wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne, gazowe. Z tej możliwości skorzystało ponad 12 tys. gospodarstw domowych, a łączna kwota dofinansowań wyniosła ponad 16 mln zł. Od trzech lat prowadzony jest program „Przełącz się na gaz”, realizowany we współpracy z samorządami – osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy otrzymują darmowy kosztorys oraz doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania, w tym pomoc w załatwieniu formalności (w akcji uczestniczy ponad 70 gmin, głównie z południa Polski, tam gdzie problem smogu jest największy).

W 2019 roku PGNiG zapoczątkowało działalność w obszarze OZE i uruchomiło ofertę partnerską „Fotowoltaika dla firm”, która obejmuje kompleksową realizację inwestycji
w zakresie doboru technologii oraz przyłączenie instalacji solarnej do sieci dystrybucyjnej.

***

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jest liderem sprzedaży na rynku gazu ziemnego w Polsce. Obsługuje blisko 7 mln klientów, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. Spółka specjalizuje się w sprzedaży: gazu ziemnego (wysokometanowego i zaazotowanego), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

Scroll to Top