Jak rząd zamierza
poprawić jakość powietrza w Polsce?

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved f evolvedrom generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will evolved have multiple touchpoints for offshoring.

01

Wymagania jakościowe dla kotłów na paliwa stałe

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 1 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie zawierające przepisy z wymaganiami dla kotłów na paliwa stałe.

PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, aby w wyniku doświadczeń z pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów dodatkowo uszczelnić system kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem wymagań oraz obrotem kotłami na paliwa stałe.

Resort odpowiedzialny:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
02

Normy jakościowe dla paliw stałych

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • 12 września 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • 27 września 2018 r. podpisane zostały przez Ministra Energii rozporządzenia wykonawcze do ww. ustawy w sprawie:
  • wymagań jakościowych dla paliw stałych
  • sposobu pobierania próbek paliw stałych
  • metod badania jakości paliw stałych

  Resort odpowiedzialny:
  Ministerstwo Energii
03

Kontrola i dokumentacja jakości spalin samochodowych

ZREALIZOWANE ZADANIA
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji współpracuje z Komendą Główną Policji w zakresie prowadzenia badań spalin w trakcie kontroli drogowej. Do końca 2017 r. w ramach akcji „SMOG” przeprowadzono 118 236 kontroli pojazdów oraz zatrzymano 1 542 dowodów rejestracyjnych.
<br/ >PRACE W TRAKCIE REALIZACJI
 • Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę – Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych.
  • Instytutowi Transportu Samochodowego opracował raport zawierający propozycję procedury dla stacji kontroli pojazdów wykrywającej usunięcie z pojazdu filtra cząstek stałych (DPF) oraz zakresu ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (resort wiodący)

Title example

„Stop Smog” 2.0 – nowe,…

„Stop Smog” 2.0 – nowe, lepsze zasady od 31 marca

31 marca br. startuje druga odsłona programu „Stop Smog”, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin…

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze” Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za…

Projekt

Jak rząd zamierza poprawić jakość powietrza w Polsce?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jak rząd zamierza
poprawić jakość powietrza w Polsce?

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved f evolvedrom generation X is on the runway heading towards a streamlined cloud solution. User generated content in real-time will evolved have multiple touchpoints for offshoring.

Jak rząd zamierza
poprawić jakość powietrza w Polsce?

Cz wiesz, że?

1 stary piec jest jak 3,5 mln papierosów – emitują tyle samo substancji rakotwórczych w 1 dzień.

Czy wiesz, również o:

Nawet 30% oszczędności na opale można uzyskać wymieniając stary piec na nowoczesny.  

Piec retortowy zmniejsza emisję rakotwórczego benzo(a)pirenu o 35% w stosunku do pieca pozaklasowego.

1 stary piec jest jak 3,5 mln papierosów – emitują tyle samo substancji rakotwórczych w 1 dzień.

W Polsce zanieczyszczenie powietrza powoduje koszty w wysokości od 6% do 13%  PKB – zależnie od przyjętej metodologii. Dla porównania, roczny budżet programu 500+ to niewiele ponad 1% PKB.

W Polsce niska emisja, a więc spalanie słabej jakości węgla w wysokoemisyjnych piecach powoduje przedwczesną śmierć 19 000 osób rocznie.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie powietrza jest 4 wśród 10 największych zagrożeń zdrowotnych na świecie. Większymi zagrożeniami są tylko zła dieta, palenie tytoniu i wysokie ciśnienie tętnicze.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenia atmosfery co roku powodują śmierć 5 tyś. dzieci w Europie poniżej 4 roku życia.

Aż 36 z 50 miast o największym stężeniu zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej leży w Polsce.

Jak rząd zamierza
poprawić jakość powietrza w Polsce?

01

Rodzaj smogu nr jeden

Utworzenie w narodowym centrum badań i rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii nisko-emisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.

02

Rodzaj smogu nr jeden

Utworzenie w narodowym centrum badań i rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii nisko-emisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.

03

Rodzaj smogu nr jeden

Utworzenie w narodowym centrum badań i rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju technologii nisko-emisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza.