Wyjaśnienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” (polemika z Gazetą Wyborczą)

W odpowiedzi na artykuł pt. „Czyste powietrze z obietnic PIS”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 22.02.2019r., Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informują, że dane, które ukazały się w ww. artykule, są niekompletne, a w niektórych miejscach informacje całkowicie mijają się z prawdą.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany jest na obszarze całego kraju, a planowany czas realizacji to 10 lat. Program został uruchomiony 19 września ubiegłego roku i do dziś złożono w sumie blisko 31 000 wniosków na łączną kwotę około 670 mln zł. W blisko 2,5 tys. gmin w Polsce odbyły się spotkania informacyjne dotyczące programu.

We wszystkich wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożone wnioski są rozpatrywane zgodnie z regulaminem programu, a w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków systematycznie podpisywane są umowy z beneficjentami programu. Obecnie w całym kraju podpisano już 623 umowy na kwotę blisko 8 000 000 zł i każdego dnia ta liczba wzrasta.

Ponadto w wielu wojewódzkich funduszach – szczególnie tych, gdzie złożono największą liczbę wniosków – podjęto już uchwały o udzieleniu dofinansowania, np. w województwie mazowieckim ponad 500 decyzji na kwotę 7 000 000 zł, w województwie śląskim ponad 200 decyzji na kwotę blisko 3 000 000 zł. W najbliższym czasie beneficjenci zostaną wezwani do podpisania umów.

Należy również mieć na uwadze, iż przez pierwsze 3 tygodnie 2019 r. program był zawieszony ze względu na konieczność dostosowania programu do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej, co skutkowało m.in. modyfikacją zapisów w programie oraz zmianą formularza wniosku o dofinansowanie.

Formularz wniosku o dofinansowanie został skonstruowany tak, aby każda osoba z łatwością mogła go wypełnić i zweryfikować poprawność jego wypełnienia. Do pomocy służy szczegółowa instrukcja, która krok po kroku w łatwy i przystępny sposób wskazuje wnioskodawcy, co i gdzie należy wypełnić. Na każdym etapie wypełniania wniosku jest możliwość sprawdzenia poprawności i jego uzupełnienia.

Nie jest też prawdą, iż wniosek można złożyć tylko przez internet. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (aktualny formularz do pobrania w siedzibie właściwego wfośigw lub jego oddziale). Ta możliwość została wprowadzona właśnie ze względu na osoby starsze, które niekoniecznie mają dostęp do komputera i internetu.

Ponadto nie jest też prawdą, iż wnioski muszą być dostarczone na miejsce osobiście. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze osobiście lub poprzez placówkę pocztową.

Przypominamy także, iż program priorytetowy „Czyste Powietrze”, związany z poprawą efektywności energetycznej, wpisuje się w działania Doradców Energetycznych działających głównie przy wfośigw. Zespoły doradców uczestniczące w szkoleniach organizowanych na terenie gmin przyczyniają się również do szerzenia wiedzy na temat programu „Czyste Powietrze”.

Scroll to Top