Wymiana kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” – statystyki

Wymiana kopciuchów w programie „Czyste Powietrze”

(statystyki miesięczne)

Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc sierpień 2023 roku. W całej Polsce złożono 15252 wnioski o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 11980 umów oraz dokonano 9651 wypłat na łączna kwotę 224,5 milionów złotych. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 19875 wniosków uwzględniających wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 15252 wnioski o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (5379 wniosków), podwyższona grupę (3400 wniosków) i najwyższą grupę (6473 wnioski). Złożono 5796 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono również wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 428 wniosków na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 7781 wniosków na powietrzne pompy ciepła,  4404 wnioski na kotły gazowe kondensacyjne, 2435 wniosków na kotły na biomasę, 31 wniosków na węzły cieplne, 163 wnioski na systemy ogrzewania elektrycznego i 10 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc lipiec 2023 roku. W całej Polsce złożono 15021 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 13518 umów oraz dokonano 10752 wypłaty na łączna kwotę ok 252 milionów złotych. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 20043 wnioski uwzględniające wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 15021 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (5086 wniosków), podwyższona grupę (3638 wniosków) i najwyższą grupę (6298 wniosków). Złożono 5622 wnioski o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono również wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 368 wniosków na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 8145 wniosków na powietrzne pompy ciepła,  3816 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 2503 wnioski na kotły na biomasę, 27 wniosków na węzły cieplne, 151 wniosków na systemy ogrzewania elektrycznego i 11 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc czerwiec 2023 roku. W całej Polsce złożono 14615 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 13908 umów oraz dokonano 13700 wypłat na łączna kwotę ok 320,8 miliony złotych. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 19334 wnioski uwzględniające wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 14615 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (5596 wniosków), podwyższona grupę (3452 wniosków) i najwyższą grupę (5567 wniosków). Złożono 5346 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 420 wniosków na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 7693 wnioski na powietrzne pompy ciepła,  3765 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 2527 wniosków na kotły na biomasę, 29 wniosków na węzły cieplne, 162 wnioski na systemy ogrzewania elektrycznego i 19 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc maj 2023 roku. W całej Polsce złożono 13926 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 9100 umów i dokonano 14781 wypłat na łączna kwotę 286,2 miliony złotych. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 18394 wnioski uwzględniające wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 13926 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (6648 wniosków), podwyższona grupę (3606 wniosków) i najwyższą grupę (3672 wnioski). Złożono 5063 wnioski o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 372 wnioski na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 7622 wnioski na powietrzne pompy ciepła, 3498 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 2205 wniosków na kotły na biomasę, 86 wniosków na węzły cieplne, 140 wnioski na systemy ogrzewania elektrycznego i 3 wnioski na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc maj 2023 roku. W całej Polsce złożono 13926 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 9100 umów i dokonano 14781 wypłat na łączna kwotę 286,2 miliony złotych. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 18394 wnioski uwzględniające wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 13926 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (6648 wniosków), podwyższona grupę (3606 wniosków) i najwyższą grupę (3672 wnioski). Złożono 5063 wnioski o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 372 wnioski na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 7622 wnioski na powietrzne pompy ciepła, 3498 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 2205 wniosków na kotły na biomasę, 86 wniosków na węzły cieplne, 140 wnioski na systemy ogrzewania elektrycznego i 3 wnioski na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc kwiecień 2023 roku. W całej Polsce złożono 13236 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 15502 umowy i dokonano 21192 wypłat na łączna kwotę około 333 milionów zł. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 16142 wnioski uwzględniające wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 13236 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (6428 wniosków), podwyższona grupę (2710 wniosków) i najwyższą grupę (4098 wniosków). Złożono 6916 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 619 wniosków na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 7974 wnioski na powietrzne pompy ciepła, 4249 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 2288 wniosków na kotły na biomasę, 39 wniosków na węzły cieplne, 187 wniosków na systemy ogrzewania elektrycznego i 14 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc marzec 2023 roku. W całej Polsce złożono 14 582 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 10 918 umów i dokonano 18 586 wypłat na łączna kwotę 290 mln zł. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 18 840 wniosków uwzględniających wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 14 582 wnioski o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (7 357 wniosków), podwyższona grupę (2 938 wniosków) i najwyższą grupę (4 287 wniosków). Złożono 4 658 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 503 wnioski na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 8 124 wnioski na powietrzne pompy ciepła, 3 683 wnioski na kotły gazowe kondensacyjne, 1896 wniosków na kotły na biomasę, 42 wnioski na węzły cieplne, 189 wniosków na systemy ogrzewania elektrycznego i 12 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc luty 2023 roku. W całej Polsce złożono 11946 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 5294 umowy i dokonano 13295 wypłat na łączna kwotę 216,5 mln zł. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 14920 wniosków uwzględniających wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 11946 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (6443 wnioski), podwyższona grupę (2319 wniosków) i najwyższą grupę (3184 wnioski). Złożono 3551 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 393 wnioski na pompy ciepła z gruntu lub wody, 6886 wniosków na powietrzne pompy ciepła, 3008 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 1413 wniosków na kotły na biomasę, 37 wniosków na węzły cieplne, 158 wniosków na systemy ogrzewania elektrycznego i 8 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc styczeń 2023 roku. W całej Polsce złożono 10 133 wnioski o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 6 551 umów i dokonano 12 405 wypłat na łączna kwotę 192,5 mln zł. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 13 180 wniosków uwzględniających wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 10 133 wnioski o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (6 092 wnioski), podwyższona grupę (1 852 wnioski) i najwyższą grupę (2 186 wniosków). Złożono 2 528 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 295 wniosków na pompy ciepła z gruntu lub wody, 5 729 wniosków na powietrzne pompy ciepła, 2 286 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 970 wniosków na kotły na biomasę, 26 wniosków na węzły cieplne, 162 wnioski na systemy ogrzewania elektrycznego i 7 wniosków na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i  dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc grudzień 2022 roku. W całej Polsce złożono 7351 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 10305 umów i dokonano 11993 wypłat na łączna kwotę 195 mln zł. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 8397 wniosków uwzględniających wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 7351 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (4969 wniosków), podwyższona grupę (1021 wniosków) i najwyższą grupę (1361 wniosków). Złożono 1608 wniosków o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 399 wniosków na pompy ciepła z gruntu lub wody, 4171 wniosków na powietrzne pompy ciepła, 1592 wnioski na kotły gazowe kondensacyjne, 953 wnioski na kotły na biomasę, 20 wniosków na węzły cieplne, 128 wniosków na systemy ogrzewania elektrycznego i 3 wnioski na kotły olejowe. Na grafice widnieje logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, logo programu „Czyste Powietrze zdrowy wybór” oraz logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Scroll to Top