Wyniki naboru banków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu „Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego 2021 roku.

Lista banków, które złożyły wnioski i uzyskały pozytywne decyzje:

  1. Alior Bank S.A.,
  2. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  3. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  4. Bank Pocztowy S.A.,
  5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  6. Credit Agricole Bank Polska S.A.,
  7. Santander Consumer Bank S.A.
  8. SGB-Bank S.A.

W latach 2021-2022 banki będą dysponować limitami środków w wysokości 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

Podpisywanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, wfośigw a bankami planowane jest w pierwszej połowie kwietnia 2021 roku.