Wznowienie składania wniosków z programu „Czyste Powietrze” przez serwis gov.pl

Informujemy, że po usunięciu awarii Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), wznowiona została techniczna możliwość składania oraz aktualizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Przypominamy, że czas trwania awarii nie wlicza się do wskazanych w zapisach regulaminów  terminów uzupełnień i korekt wniosków o dofinansowanie.

Scroll to Top