Przedstawiamy wzór porozumienia zawieranego przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z gminami.

Treść porozumienia jest jednolita dla wszystkich zawierających, nie podlega negocjacjom i zmianom po stronie gmin.”

Wzór porozumienia zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze