Kalkulator dotacji

Narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania
Należy uzupełnić poprawnie pola zaznaczone na czerwono.
Przy braku wymiany źródła ciepła minimalna wysokość dotacji, o którą można się ubiegać to 3000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Działalność gospodarcza

m2
m2
%

Likwidacja źródla ciepła

Koszty kwalifikowane

W celu obliczenia możliwej kwoty dotacji zaznacz elementy wchodzące w skład przedsięwzięcia.

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

Dokumentacja

Podsumowanie

Możliwa dotacja do kwoty: 0,00 zł