Kontakt

Czat programu „Czyste Powietrze”

Kliknij w ikonę (w prawym dolnym rogu) i zapytaj nas na czacie.

Ogólnopolska infolinia dla wnioskodawców

Odpowiedzi na ogólne pytania o program „Czyste Powietrze” udzielamy pod numerem telefonu: 22 340 40 80.

Dla beneficjentów (pytania o status już złożonego wniosku)

Właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw): https://www.gov.pl/web/nfosigw/wfosigw (pod linkiem znajdziesz ogólne dane kontaktowe do poszczególnych wfośigw).

Gminne punkty konsultacyjno‐informacyjne

Tutaj znajdziesz: listę gmin biorących udział w programie.

Dla gmin

Odpowiedzi na pytania przedstawicieli gmin, które już przystąpiły lub chcą dołączyć do programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 90.

Dla dziennikarzy

Pytania dotyczące programów NFOŚiGW, w tym programu „Czyste Powietrze”, wyślij na adres email: media@nfosigw.gov.pl.

Pytania, wątpliwości i uwagi

Zgłaszanie pytań, wątpliwości i uwag do programu: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl.