Kontakt dla dziennikarzy

Pytania dotyczące programów NFOŚiGW, w tym programu „Czyste Powietrze”, wyślij mailowo na adres email: media@nfosigw.gov.pl.