Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez współadministratorów danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Pobierz

Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez instytucję koordynującą i instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji w ramach porozumienia o realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego.

Pobierz