Termomodernizacja

Dane od 19.09.2018 r. do 31.03.2024 r. (aktualizacja co miesiąc).

Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację

449 144 szt.

Liczba wniosków

85 905 szt.

w tym od 03.01.2023 r. na kompleksową termomodernizację