Termomodernizacja

Dane od 19.09.2018 r. do 31.12.2023 r. (aktualizacja co miesiąc).

Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację

399 597 szt.

Liczba wniosków

59 301 szt.

w tym od 03.01.2023 r. na kompleksową termomodernizację