Banki

Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitały bankowego, spłaci część kredytu bankowego zaciągniętego przez beneficjenta programu w banku uczestniczącym w programie „Czyste Powietrze”. Lista banków dostępna jest w zakładce LISTA BANKÓW.

Kredyt Czyste Powietrze dostępny jest dla beneficjentów, którzy wnioskują o podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania. Istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK.