Banki

Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitały bankowego, spłaci część kredytu bankowego zaciągniętego przez beneficjenta programu w banku uczestniczącym w programie „Czyste Powietrze”. Lista banków dostępna jest w zakładce LISTA BANKÓW.

Kredyt Czyste Powietrze dostępny jest dla beneficjentów, którzy wnioskują o podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania. Istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK.

Banki będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, na nowych zasadach, zgodnie ze zmianami programu „Czyste Powietrze”.

Wnioski na nowych, obowiązujących od 14 czerwca br. zasadach, będą przyjmowane przez Banki uczestniczące w programie w miarę technicznego dostosowywania się banków do wprowadzonych zmian w „Czystym Powietrzu”. Informacje o liście banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze i przyjmujących wnioski o dotację w programie będziemy aktualizować na bieżąco.