Do pobrania

Materiały dla gmin – 2023 r.

Komunikat w sprawie finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych – ważne informacje dla gmin, które w 2023 r. podpiszą po raz pierwszy lub przedłużą porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wzory porozumień (i aneksów do dotychczasowych porozumień) zawieranych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z gminami w 2023 r. Ich treść jest jednolita dla wszystkich zawierających, nie podlega negocjacjom i zmianom po stronie gmin.

Roczny ranking gmin

Gminy przez swoje punkty konsultacyjno‐informacyjne skutecznie doradzają i udzielają swoim mieszkańcom kompleksowego wsparcia w złożeniu wniosku o dofinansowanie z programu „Czystego Powietrza” oraz rozliczeniu przedsięwzięcia. NFOŚiGW dofinansowuje działanie tych punktów, a niezależnie od tego, docenia też – przez dodatkowe finansowanie – najaktywniejsze gminy z najlepszymi wynikami pod względem liczby składanych wniosków o dofinansowanie w ramach programu. Zestawienie opierane jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych.

Kwartalny ranking gmin PAS

Wyszukiwarka na stronach Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) przygotowana we współpracy z NFOŚiGW (informacje poglądowe, nie są podstawą do przyznania dodatkowego finansowania dla gmin, które przewidziane jest w wyżej opisanym rocznym rankingu gmin).

Materiały dla gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych

Zachęcamy do korzystania z ulotek, broszur i innych materiałów przygotowanych o programie „Czyste Powietrze”. Można je znaleźć w zakładce: Do pobrania.