Program

„Ciepłe Mieszkanie”

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Aktualny budżet programu 1,75 mld zł.
Gminy I naboru mają do dyspozycji przeszło 746 mln zł.

Dodatkowe informacje

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Aktualności

Co nowego w programie „Ciepłe Mieszkanie”? Zobacz nasze aktualności i ważne komunikaty

Więcej informacji

Szkolenia

W związku z uruchomieniem programu „Ciepłe Mieszkanie” wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z doradcami energetycznymi realizują regionalne szkolenia dla zainteresowanych gmin.

Więcej informacji

Do pobrania

Materiały i pliki graficzne do pobrania

Więcej informacji

Partnerzy

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Przyjmujemy i rozliczamy wnioski gmin o dofinansowanie. Wybierz właściwy terytorialnie wfośigw

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE”

Kontakt

cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl