Dokumenty obowiązujące od 14 czerwca 2024 r.

Możesz pobrać plik zawierający wszystkie dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 14 czerwca 2024 r.

Pobierz wszystkie dokumenty

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami zawierającymi koszty kwalifikowane oraz informacja o łączeniu dotacji z ulgą podatkową

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem wraz z załącznikami do wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą do wykorzystania w przypadku dotacji z prefinansowaniem

Informacja o składaniu wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania i wzory załączników niezbędnych do złożenia wniosku o płatność

Dokument podsumowujący audyt energetyczny