„Czyste Powietrze” w liczbach

Dane od 19.09.2018 r. do 07.06.2024 r. (aktualizacja co tydzień).

880 372 szt.

Złożone wnioski

28 892 756 975 zł

Dofinansowanie z wniosków

397 345 szt.

W tym wnioski przez gov.pl

718 075 szt.

Podpisane umowy

20 957 770 705 zł

Dofinansowanie z umów

10 865 879 323 zł

Wypłacone dofinansowanie

W tym wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego złożone za pośrednictwem banków:

6 450 szt.

Złożone wnioski

175 933 920 zł

Kwota dotacji

309 714 005 zł

Kwota kredytu

4 426 szt.

Zawarte umowy

120 168 031 zł

Kwota dotacji

213 543 107 zł

Kwota kredytu

3 331 szt.

Wypłacone dotacje

58 446 520

Kwota dotacji

Ostatni tydzień

dane od 02.06.2024 r. do 07.06.2024 r. (aktualizacja co tydzień).

5 794 szt.

Złożone wnioski

2 092 szt.

Podstawowe dofinansowanie

1 266 szt.

Podwyższone dofinansowanie

2 436 szt.

Najwyższe dofinansowanie