„Czyste Powietrze” w liczbach

Dane od 19.09.2018 r. do 09.02.2024 r. (aktualizacja co tydzień).

779 681 szt.

Złożone wnioski

22 931 149 989 zł

Dofinansowanie z wniosków

278 690 szt.

W tym wnioski przez gov.pl

660 463 szt.

Podpisane umowy

17 835 127 186 zł

Dofinansowanie z umów

9 037 606 943 zł

Wypłacone dofinansowanie

W tym wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego złożone za pośrednictwem banków:

6 114 szt.

Złożone wnioski

164 268 188 zł

Kwota dotacji

289 971 939 zł

Kwota kredytu

4 204 szt.

Zawarte umowy

112 819 808 zł

Kwota dotacji

200 546 416 zł

Kwota kredytu

3 123 szt.

Wypłacone dotacje

53 933 436

Kwota dotacji

Ostatni tydzień

dane od 03.02.2024 r. do 09.02.2024 r. (aktualizacja co tydzień).

4 662 szt.

Złożone wnioski

1 863 szt.

Podstawowe dofinansowanie

930 szt.

Podwyższone dofinansowanie

1 869 szt.

Najwyższe dofinansowanie