Materiały do pobrania programu „Ciepłe Mieszkanie”

Poniższe materiały objęte są licencją Creative Commons Creative Commons.

Logo, Księga znaku

Ulotki

Materiały są edytowalne, co oznacza, że każda gmina może wstawić dane kontaktowe oraz informację o planowanym naborze. Zachęcamy do promocji programu na swoim terenie.

Materiały graficzne