Kampanie medialne

Główną grupę docelową kampanii stanowią potencjalni beneficjenci programu „Czyste Powietrze” tj. właściciele domów jednorodzinnych, których efektywność energetyczna wymaga poprawy.

Kampanie medialne programu „Czyste Powietrze”

Działania mają charakter inkluzywny, co ma znaczenie ze względu na otoczenie społeczne potencjalnych beneficjentów programu i ogólną świadomość ukierunkowaną na poprawę jakości powietrza przez termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę nieefektywnych kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła spełniające wymagania programu.