Komunikat z dnia 24.06.2024 r. w sprawie kontynuacji finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie kontynuował finansowanie działalności punktów konsultacyjno‐informacyjnych wspierających wdrażanie programu „Czyste Powietrze” w poszczególnych gminach, które mają podpisane porozumienia z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).

Finansowanie punktów konsultacyjno‐informacyjnych będzie dotyczyło wszystkich gmin. Niezależnie od tego, czy gminy miały wcześniej podpisane porozumienie z wfośigw, czy dopiero w tym roku (2024) przystąpią do współpracy.

Termin naboru i aneksów

Dla „nowych” gmin, tak jak w poprzednich latach, zostanie ogłoszony nabór z określonym terminem składania do wfośigw deklaracji o chęci współpracy oraz podpisania porozumienia.

Dla gmin, które już współpracują z wfośigw w zakresie programu „Czyste Powietrze”, finansowanie punktów konsultacyjno‐informacyjnych w kolejnym roku zostanie wprowadzone aneksem do obowiązującego porozumienia. Aneksy będą skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość kwalifikowania kosztów.

Informacja o terminie ogłoszenia naboru dla nowych gmin oraz możliwości zawierania aneksów przez gminy, które mają już zawarte porozumienia we wcześniejszych latach, zostanie przekazana odrębnym komunikatem.

Nowe wyzwanie: gminy w roli operatora

Uwaga! Jeszcze w tym roku NFOŚiGW planuje uruchomić dodatkowe możliwości współpracy dla gmin, które podejmą się roli operatora w programie „Czyste Powietrze”. Na pewno rola operatora będzie tą promowaną przez NFOŚiGW i system zachęt będzie doceniał najmocniej te gminy, które będą oferowały kompleksowe wsparcie beneficjentów. To docelowy model funkcjonowania gmin w programie „Czyste Powietrze”.

Zadaniem operatorów będzie dotarcie i prowadzenie „za rękę” potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, którzy bez dodatkowego wsparcia, nie są w stanie samodzielnie podjąć się inwestycji realizowanej w ramach programu.

Nowe wyzwanie dla gmin, będzie się też wiązało z dodatkowym finansowaniem działań w tym zakresie. Jednocześnie będzie ogromnym wsparciem dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji i potrzebujących pomocy w rozwiązaniu problemów związanych z brakiem ocieplenia budynków i ich ogrzaniem.

Ranking gmin już niebawem

Przypominamy, że NFOŚiGW pracuje również nad kolejnym rankingiem najbardziej aktywnych gmin pod kątem liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Najnowsze zestawienie gmin, które mają zawarte porozumienie z wfośigw (obowiązujące na dzień 31 grudnia 2023 r.), obejmie okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ranking, na podstawie którego najlepsze gminy dostaną dodatkowe finansowanie działań na rzecz czystego powietrza, zostanie opublikowany przez NFOŚiGW do końca czerwca tego roku m.in. na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.

NFOŚiGW planuje, że następny ranking gmin będzie dotyczył wyłącznie tych jednostek samorządu terytorialnego, które będą funkcjonowały w roli operatora programu „Czyste Powietrze”.