Sołtysi

Sołtys Ambasadorem Czystego Powietrza

Program „Czyste Powietrze” to finansowe wsparcie służące wymianie starych pieców i podniesieniu efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Dzięki uzyskaniu bezzwrotnej dotacji – nawet do 136 200 zł – właściciel budynku zyskuje szereg kolejnych korzyści: ma ciepły, komfortowy dom, zużywa mniej energii do jego ogrzania, odpowiednio mniej płaci za ogrzewanie budynku, zyskuje czyste powietrze, zdrowie dla siebie i swojej rodziny.

Sołtysi to naturalni liderzy w swoich społecznościach lokalnych, znają swoich sąsiadów, cieszą się ich zaufaniem. Warto, aby mieszkańcy sołectwa skorzystali z programu „Czyste Powietrze”. Sołtysi mogą być dla nich dobrym przykładem i pokazywać, że warto mieć docieplony dom i efektywne, ekologiczne źródło ciepła.

Drogi Sołtysie!

W Twoich rękach jest możliwość promowania dobrych praktyk, działań służącym mieszkańcom sołectwa i otaczającemu środowisku. Osobiście możesz wpłynąć na lepszą jakość powierza i zdrowie sąsiadów oraz na zadowolenie lokalnej społeczności wynikające z szeregu korzyści jakich daje udział w programie „Czyste Powietrze”.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska: – Szanowni Państwo Sołtysi, jesteście liderami społecznymi i macie bezpośredni kontakt z mieszkańcami Waszych sołectw, cieszycie się też ich zaufaniem. Chciałabym, żebyście stali się ambasadorami programu „Czyste Powietrze”, zachęcając mieszkańców do skorzystania z dofinansowania sięgającego nawet 136 200 złotych. […] Wasze działania będą niezwykle cennym wkładem, nie tylko w dalszy rozwój programu, ale przede wszystkim w jakość powietrza w Waszych małych ojczyznach.

Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW:

– Szanowni Państwo, program „Czyste Powietrze” jest skierowany do każdego z Was i każdego z Waszych sąsiadów z sołectwa, który mieszka w domu wymagających docieplenia i wymiany starego pieca na nowe, ekologiczne i wygodne źródło ciepła. […] Sołtysi! Wierzę, że Wasza sprawność i skuteczność, której dowodzicie każdego dnia, pozwoli Wam szerzyć wiedzę o korzyściach programu „Czyste Powietrze” wśród mieszkańców Waszych sołectw. A i Was namawiam do skorzystania z programu. Dom Sołtysa może być najlepszym przykładem.

Zobacz również