Komunikaty – ścieżka bankowa

Zmiany programu i ponowne uruchomienie oferty bankowej w programie „Czyste Powietrze”

Od 3 stycznia 2023 r., w związku ze zmianami w programie „Czyste Powietrze”, banki sukcesywnie wznawiają nabór wniosków o dofinansowanie.

Aktualnie wszystkie banki uruchomiły ofertę Kredytu Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu. Informacja na ten temat dostępna jest na niniejszej stronie oraz na stronach internetowych banków. Lista banków prowadzących nabór wniosków o dofinansowanie dostępna jest również w zakładce LISTA BANKÓW.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu NFOŚiGW alokacja środków z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na:

  • 2023 r. wynosi 340 mln zł (przyznane bankom limity na 2023 r. wynoszą 76,05 mln zł),
  • 2024 r. wynosi 200 mln zł.