PGNiG

Współpraca PGNiG i NFOŚiGW na rzecz czystego powietrza

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały 30 stycznia 2020 r. porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Dzięki porozumieniu NFOŚiGW uzyskuje wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co przyspiesza weryfikację wniosków w programie „Czyste Powietrze”. Tym samym PGNiG wesprze fundusze wojewódzkie, zaangażowane operacyjnie w realizację programu.

W planach są też inne wspólne działania: przyjmowanie wnioskodawców w punktach obsługi klienta PGNiG oraz objęcie nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej.

NFOŚiGW pracuje nad poszerzeniem kanałów dystrybucji środków rządowego programu „Czyste Powietrze”. To realizacja rekomendacji Banku Światowego oraz ustaleń z Komisją Europejską. Dzięki PGNiG, Narodowy Fundusz usprawnia weryfikację składanych wniosków umożliwiając wojewódzkim funduszom ochrony środowiska szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji. Krótsza droga do wymiany starych pieców to duża korzyść dla beneficjentów, która przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zawarte porozumienie to kolejna proekologiczna aktywność PGNiG. Spółki Grupy angażują się w działania, których celem jest walka ze smogiem. W 2017 r. PGNiG uruchomiła akcję edukacyjną „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”, skierowaną do najmłodszego pokolenia. Kolejnym programem było „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” – akcja wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne, gazowe. Z tej możliwości skorzystało ponad 12 tys. gospodarstw domowych, a łączna kwota dofinansowań wyniosła ponad 16 mln zł. Od trzech lat prowadzony jest program „Przełącz się na gaz”, realizowany we współpracy z samorządami – osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy otrzymują darmowy kosztorys oraz doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania, w tym pomoc w załatwieniu formalności (w akcji uczestniczy ponad 70 gmin, głównie z południa Polski, tam gdzie problem smogu jest największy).

W 2019 r. PGNiG zapoczątkowało działalność w obszarze OZE i uruchomiło ofertę partnerską „Fotowoltaika dla firm”, która obejmuje kompleksową realizację inwestycji w zakresie doboru technologii oraz przyłączenie instalacji solarnej do sieci dystrybucyjnej.

PGNiG Obrót Detaliczny pomoże klientom uzyskać rządową dotację na wymianę pieca na terenie województw: podkarpackiego i śląskiego

PGNiG Obrót Detaliczny przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło w województwach podkarpackim i śląskim pierwszy etap programu „Prosto po czyste powietrze”. W ramach akcji eksperci spółki zapewnią fachowe doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Ponadto udzielą mieszkańcom wsparcia w procesie uzyskania przyłączenia lub zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.

„Indywidualne kotły opalane paliwami stałymi, to jedna z głównych przyczyn złego stanu powietrza w Polsce, dlatego aktywnie włączamy się w działania, których celem jest popularyzacja ekologicznego i wygodnego ogrzewania gazowego” – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA. – „Jesteśmy przekonani, że szerokie wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w Polsce jest niezbędne, aby spełnić krajowe i unijne wymogi w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej”.

Uruchomienie programu „Prosto po czyste powietrze” w województwach: podkarpackim i śląskim jest związane z lokalnymi uchwałami antysmogowymi, w myśl których pierwsze regulacje ekologiczne, dotyczące m.in. konieczności likwidacji źródeł ciepła starszych niż 10 lat lub nieposiadających tabliczek znamionowych, wchodzą w życie już od 1 stycznia 2022 r.

„Nasze województwo jest w forpoczcie walki o czyste powietrze w Polsce, dlatego cieszymy się, że program rozpoczyna się właśnie u nas. Zachęcamy wszystkich do wymiany indywidualnych źródeł ciepła, ponieważ to bardzo skuteczne i korzystne dla środowiska rozwiązanie” – zachęca Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

„Cieszymy się, że do szeregu inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, podejmowanych w naszym województwie, dołącza program realizowany przez dwa tak istotne podmioty. Nie ulega wątpliwości, że województwo śląskie jest obecnie jednym z liderów walki o ograniczenie szkodliwych emisji, pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła” – deklaruje Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Aby wziąć udział w akcji „Prosto po czyste powietrze”, wystarczy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta lub mobilnego Punktu Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w województwie podkarpackim. Eksperci PGNiG zapewnią między innymi pomoc w wypełnieniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie składanego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

„Gaz ziemny to obecnie jedyna realna alternatywa dla paliw stałych, która gwarantuje natychmiastowe efekty ekologiczne. Ogrzewanie gazowe pozwala na całkowitą eliminację emisji pyłu i dwukrotne obniżenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu do kotłów węglowych. Dzisiaj, w ramach I etapu, inaugurujemy nasz program w województwie podkarpackim i śląskim” – podkreśla Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Akcja PGNiG Obrót Detaliczny odbywa się w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Poprawa jakości powietrza w Polsce to nasz wspólny cel, dlatego cieszymy się z rozszerzenia współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny. Dzięki temu mieszkańcy zyskają realną pomoc w procesie wymiany przestarzałych pieców na paliwa stałe. Warto jednak pamiętać, że w ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę kotła, ale również np. na prace termomodernizacyjne” – mówi Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

„Efektywna współpraca wielu podmiotów na szczeblu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym to klucz do sukcesu programu „Czyste Powietrze”. Doceniamy rolę naszych partnerów, takich jak PGNiG Obrót Detaliczny w docieraniu do potencjalnych wnioskodawców. Liczymy na to, że sieć punktów konsultacyjnych PGNiG pozwoli nam jeszcze skuteczniej zachęcać do skorzystania z oferty wsparcia osoby zainteresowane wymianą przysłowiowych „kopciuchów” i termomodernizacją swoich domów” – podkreśla prof. Maciej Chorowski, Prezes NFOŚiGW.

„Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków, ponieważ oferujemy realne wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych działaniami proekologicznymi we własnym gospodarstwie domowym. Warto podkreślić, że dotacja może wynosić nawet do 37 tysięcy złotych w podwyższonym poziomie dofinansowania” – podsumowuje Adam Skiba, Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie.