Dokumenty obowiązujące od 22 kwietnia 2024 r. do 13 czerwca 2024 r.

Możesz pobrać plik zawierający wszystkie dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 22 kwietnia 2024 r.

Pobierz wszystkie dokumenty

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami zawierającymi koszty kwalifikowane oraz informacja o łączeniu dotacji z ulgą podatkową

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem wraz z załącznikami do wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą do wykorzystania w przypadku dotacji z prefinansowaniem

Informacja o składaniu wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania i wzory załączników niezbędnych do złożenia wniosku o płatność

Dokument podsumowujący audyt energetyczny