Krok 3 – Przygotuj niezbędne dokumenty

Lista niezbędnych dokumentów

  • Księga wieczysta lub inne dokumenty dotyczące własności budynku.
  • Zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
  • Zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania). Uwaga! Zaświadczenie powinno być wystawione na wnioskodawcę (Dokumenty programowe).
  • Zgoda współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy).
  • Umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).