Krok 4 – Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

W formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem

Wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie drukujesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz do właściwego wfośigw.

Możesz też złożyć wniosek w swojej gminie odwiedzając gminny punkt konsultacyjno‐informacyjny.

Wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu gov.pl lub systemu gwd.nfosigw.gov.pl lub w wersji papierowej za pośrednictwem serwisu GWD (sposób składania wniosku o dofinansowanie znajdziesz tutaj: Dokumenty programowe.)

W formie dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego

Wniosek wypełniasz w okienku bankowym z pomocą pracownika banku (Lista banków).