Krok 5 – Zawarcie umowy o dofinansowanie

Zawarcie umowy o dofinansowanie

  • Składając wniosek o dofinansowanie akceptujesz warunki umowy o dofinansowanie, które zawarte są we wniosku o dofinansowanie.
  • Po rozpatrzeniu wniosku i pozytywnej decyzji wfośigw zostaniesz poinformowany o przyznaniu dotacji przez wfośigw.
  • Możesz też otrzymać połowę dofinansowania przed realizacją inwestycji i finansować ją bezpośrednio z dotacji.