Krok 6 – Zrealizuj inwestycję i złóż wniosek o płatność

Uwaga! Po zrealizowanej inwestycji złóż wniosek/ki o płatność do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosków o płatność

Warto poznać ten dokument wcześniej, ponieważ to nie tylko instrukcja jak wypełnić wniosek o płatność, ale też podpowiedzi, jakie dokumenty należy przygotować do rozliczenia i co powinny one zawierać.

Wniosek o płatność wypełnij w GWD, wydrukuj i złóż do właściwego WFOŚiGW.

O czym warto pamiętać?

Pamiętaj, że:

  • Przed złożeniem wniosku o płatność należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosków o płatność.
  • Wnioski składane w ramach programu „Czyste Powietrze” rozpatrywane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), właściwe dla lokalizacji budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie.
  • Wniosek składany papierowo należy wysyłać do właściwego wfośigw, który przyznał dofinansowanie.
  • Wnioski złożone do niewłaściwego terytorialnie wfośigw lub NFOŚiGW nie będą rozpatrywane.
  • W zależności od tego kiedy złożyłeś wniosek o dofinansowanie, to obowiązuje Cię odpowiednia wersja programu i dokumentów.