Inne

Dotyczy wersji programu do 21.04.2024 r.

Kliknij w interesujący Cię temat.

W przypadku większości umów nie ma możliwości zmiany warunków (np. przez aneks). Jedynym wyjątkiem – zgodnie z ust 11 pkt 11 część 2) oraz ust 11 pkt 10 część 3) programu – są umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem, dla których istnieje możliwość zmiany warunków umowy na warunki obowiązujące w obecnej wersji programu przez aneksowanie obecnej umowy. W przypadku pozostałych umów nie ma takiej możliwości.

Oczywiście, jeżeli w ramach umowy nie było jeszcze żadnej wypłaty środków, to beneficjent ma prawo rozwiązać taką umowę i złożyć nowy wniosek, ale trzeba pamiętać o tym, że będzie to zupełnie nowy wniosek, który musi spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące wymogi (m.in. okres kwalifikowalności).

Wymóg dotyczący kwalifikowalności kosztów netto w dotacjach udzielanych w ramach programu „Czyste Powietrze” (w wersji obowiązującej od 3.01.2023 r.) wynika z wymogów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który będzie jednym ze źródeł finansowania programu. Podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia (dla wszystkich beneficjentów, a dla beneficjentów części 3) programu do maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych) rekompensuje w dużym stopniu konieczność wyłączenia z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT). Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie wydatków, które nie zostały sfinansowanie (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) lub zwrócone podatnikowi (beneficjentowi) w jakiejkolwiek formie. W związku z tym: co do zasady VAT może zostać odpisany w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Jednak szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.