Najważniejsze informacje

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Ile?

 • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
 • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
 • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
 • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Trzy formy dofinansowania

Dotacja

Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.

Dotacja z prefinansowaniem

Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.

Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego

Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

Trzy ścieżki składania wniosków

Wybierz najwygodniejszą dla siebie ścieżkę złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowo opisane ścieżki wnioskowania znajdziesz w instrukcji w kroku 4.

Warto wiedzieć

 • Wnioski składane w ramach programu „Czyste Powietrze” rozpatrywane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), właściwe dla lokalizacji budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie.
 • Wniosek składany papierowo należy wysyłać do właściwego wfośigw zgodnie z powyższą zasadą.
 • Wnioski złożone do niewłaściwego terytorialnie wfośigw lub NFOŚiGW nie będą rozpatrywane.